Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2011

smitten
Play fullscreen
WIEDZ, ŻE COŚ SIĘ DZIEJE!
Reposted frombegentle begentle

May 03 2011

smitten
jeśli nie nauczysz się ogarniać mojej ironii i wrednych żartów- nie mamy o czym rozmawiać.
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viabegentle begentle

April 24 2011

If you want to hug someone now, reblog.

Reposted fromfuckthisshit fuckthisshit viabegentle begentle
smitten
7593 e056

April 14 2011

smitten
9377 c32f 390
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik viaouvrant ouvrant
smitten
Na co byśmy narzekali gdyby świat był idealny?
smitten
Co się dzieje z modlitwami niegrzecznych dzieci?

April 09 2011

8263 ff72 390
Reposted fromlecagot lecagot viabegentle begentle
smitten
2320 be35 390
Reposted byaj003428 aj003428

March 31 2011

smitten
Ze mną się kurwa jest! Mnie się pilnuje i ze mną ma się kurwa być!
— Sala Samobójców
Reposted byepikarisMmeIntroverti

March 29 2011

smitten
Więc powiem ci że w życiu najtrudniej nauczyć się żyć
— Chleb z Dżemem
Reposted bycuoremiracleskatkadlittle-thingsletsgodrinktogetherTacjanaCelestinaAnabellSalvatore
smitten
1720 a589 390

March 28 2011

smitten
5498 c143 390
Reposted fromsurpriseme surpriseme viavicodin vicodin
smitten
0043 3c97 390
Reposted fromjustmess justmess viabegentle begentle

March 21 2011

smitten
8144 5813 390
How sweet.
Reposted byredsth redsth
smitten
smitten
Mam w sobie wieczne pragnienia.
— William Szekspir
Reposted bysinnombresunrises
smitten
Starałem się na swój sposób być wolny.
— Leonard Cohen
smitten
Czasem jak przeglądam czyjąś zupę to jedyne co mam ochotę zrobić to zacząć krzyczeć: "Tak! Tak! Ty mówisz moim językiem! Kimkolwiek kurwa jesteś chodź się ze mną napić i mów dalej!"

-self-
Reposted fromjustmadd justmadd viabegentle begentle

March 14 2011

smitten
Miej odwagę popełniać błędy.
Rozczarowania, porażki, zwątpienie, to narzędzia którymi posługuje się Bóg, by wskazać nam właściwą drogę.
— Paulo Coelho
Reposted bycuore cuore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl